Produkty

 • Import do UE słomy i siana

  • Wszystkie przesyłki słomy i siana (CN 12130000 oraz 121490), w tym pelety na cele energetyczne) należy zgłaszać do weterynaryjnej kontroli granicznej, jako produkty podlegające takiej kontroli.
  • Przywóz do UE siana i słomy (w tym do celów energetycznych) możliwy jest jedynie z państw trzecich wymienionych w załączniku V do Rozporządzenia Komisji 136/2004/WE. Państwa wymienione w cytowanym rozporządzeniu to:
  1. Republika Południowej Afryki;
  2. Australia;
  3. Chile;
  4. Grenlandia;
  5. Islandia;
  6. Kanada;
  7. Szwajcaria;
  8. Nowa Zelandia;
  9. Serbia;
  10. Stany Zjednoczone Ameryki

   

  • Państwa, z których możliwy jest przywóz jedynie granulatu słomy w celu produkcji energii (spalanie i współspalanie w zakładach energetycznych) to:
  1. Białoruś,
  2. Ukraina.

   

  Granulat z granicy musi być przewieziony bezpośrednio do zakładu energetycznego w procedurze kanalizacji.

 • Ponowny przywóz (re-import) produktów do UE

  • Przesyłka musi być zgłoszona do granicznej kontroli weterynaryjnej przez osobę odpowiedzialną lub jej pełnomocnika (patrz zgłoszenie do kontroli)
  • Dokumenty wymagane przy zwrocie przesyłki z kraju trzeciego do UE:(Dyrektywa (UE) 97/78/UE, art.15; polska ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27.08.2003r.,art.32 (Dz. U.z 2003r., Nr 165, Poz.1590 )
  1. Oryginał świadectwa wywozowego lub uwierzytelniona kopia,
  2. Akt zwrotu –dokument wydany przez właściwą władzę państwa trzeciego dotyczący przyczyn odmowy przyjęcia przesyłki przez kraj trzeci,
  3. Gwarancja właściwej władzy państwa trzeciego, że warunki składowania zostały spełnione, produkt nie podlegał manipulowaniu lub w przypadku zaplombowanych kontenerów oświadczenie przewoźnika, że zawartość kontenerów nie została rozładowana, a warunki transportu zostały zachowane,
  4. Zgoda właściwej władzy weterynaryjnej wystawiającej oryginalne świadectwo na przyjęcie towaru.

   

  • Przesyłka zawsze jest zawracana bezpośrednio do przedsiębiorstwa pochodzenia w UE, w którym wystawiono świadectwo.
 • Ważne informacje dla osób podróżujących do UE !

  PRZYWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO NA TEREN UE
  (w tym niewielkie ilości wwożone przez podróżnych!) (pobierz)

  ulotka - produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym produkty złożone), które można wwozić do UE (pobierz)

 • Wzory świadectw - Produkty Jadalne

 • Wzory świadectw - Produkty Niejadalne

 • Wykazy podmiotów

 • Wwóz produktów pochodzenia zwierzęcego - zgłoszenie do kontroli weterynaryjnej

  CVEDP na produkty (pobierz)
  (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r)

   

  Wskazówki dotyczące wypełniania (pobierz)

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  czynne całodoobowo

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo