Misja

Misją Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Korczowej jest zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.

 • Informacje dla podróżnych

 • Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

 • ASF
  w Polsce

 • Komunikaty prasowe
  i aktualności

 • Graniczne Inspektoraty
  Weterynarii

 • Wojewódzkie Inspektoraty
  Weterynarii

 • Zakłady Higieny
  Weterynaryjnej

 • Aktualny czas oczekiwania
  na przekroczenie granicy RP

 •      Wyjazd z RP   |   Przyjazd do RP

       Wyjazd z RP   |   Przyjazd do RP

       Wyjazd z RP   |   Przyjazd do RP


 • Lista posterunków granicznej kontroli weterynaryjnej w krajach UE

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  czynne całodoobowo

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo