BIP

Szanowni Państwo !
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej obejmuje dwa posterunki granicznej kontroli weterynaryjnej:
- drogowe przejście graniczne w Korczowej
- kolejowe przejście graniczne w Medyce

Pracą Inspektoratu kieruje Graniczny Lekarz Weterynarii w Korczowej, który jest organem administracji weterynaryjnej pierwszego stopnia i równocześnie kierownikiem inspektoratu. W imieniu Granicznego Lekarza Weterynarii graniczne kontrole weterynaryjne przeprowadzają upoważnieni przez niego inspektorzy weterynarii.

Wszelkie uwagi, zażalenia i sugestie dotyczące pracy inspektoratu proszę składać bezpośrednio Granicznemu Lekarzowi Weterynarii w Korczowej wykorzystując pocztę elektroniczną na adres: korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

Wyrażam nadzieję, że Państwa uwagi i sugestie przyczynia się do poprawy pracy naszego Inspektoratu a tym samym usprawnią przeprowadzenie granicznej kontroli weterynaryjnej.


Wiesław Tomaszewski
Graniczny Lekarz Weterynarii w Korczowej

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  czynne całodoobowo

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo