• Wyjaśnienie skrótów:

  U - kopytne (bydło, owce, kozy, trzoda chlewna, koniowate nierejstrowane)
  E - konie rejestrowane
  O - inne zwierzęta
  hct - produkty przeznaczone dla ludzi (jadalne)przechowywane w odp. temp. chłodzone/ mrożone
  hcnt - produkty przeznaczone dla ludzi przechowywane w temp. otoczenia
  nhct - produkty niejadalne (produkty nie przeznaczone dla ludzi), przechowywane w odp. temp. chłodzone/ mrożone
  nhcnt - produkty niejadalne (produkty nie przeznaczone dla ludzi), przechowywane w temp. otoczenia
  (2) - produkty pochodzenia zwierzęcego pakowane
  (13) - przeznaczone do przewozu przez UE przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej
  FR - produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  od poniedziałku do soboty
  w godzinach: 7 00 - 19 00

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo