Lista towarów podlegających kontroli weterynaryjnej

(DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE) (pobierz)

 

 • Granicznej kontroli weterynaryjnej podlegają także towary przeznaczone do żywienia zwierząt -na paszę, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego czy mineralnego.
 • Załącznik II decyzji 2007/275/WE (pobierz)
NazwaDataRozmiar
2007_0275_d_jednolit.pdf

Lista towarów podlegających kontroli weterynaryjnej

2016-09-28 07:14791.29 KB
2007_116_33.pdf

Załącznik II decyzji 2007/275/WE

2016-09-28 07:1430.97 KB
20170120134705711.pdf2017-01-25 10:4676.00 KB
document.pdf

Lista towarów podlegających kontroli weterynaryjnej

2017-01-26 14:26439.31 KB
  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  od poniedziałku do soboty
  w godzinach: 7 00 - 19 00

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo