Start Choroby zakaźne
Choroby zakaźne PDF Drukuj Email

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania

Wykaz chorób z listy A wg OIE

 

Lp. Klasyfikacja wg OIE Nazwa choroby
1 A010 Pryszczyca (łac. Aphtae Epizooticae; ang. Foot and Mouth Disease)
2 A020 Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (łac. Stomatitis vesicularis; ang. Vesicular stomatitis)
3 A030 Choroba pęcherzykowa świń (ang. Swine vesicular disease)
4 A040 Księgosusz - Pomór bydła (łac. Typhus bovum contagiosus; ang. Cattle plague)
5 A050 Pomór małych przeżuwaczy (ang. Peste des petits ruminants)
6 A060 Zaraza płucna bydła (łac. Pleuropneumonia contagiosa bovum; Mycoplasmosis; ang. Contagious bovine pleuropneumonia)
7 A070 Guzowata choroba skóry bydła (ang. Lumpy skin disease)
8 A080 Gorączka Doliny Rift (ang. Rift Valley fever)
9 A090 Choroba niebieskiego języka (łac. Febris catarrhalis ovium; ang. Bluetongue)
10 A090 Choroba niebieskiego języka - objawy
11 A100 Ospa owiec i kóz (łac. Variola; ang. Sheep pox and goat pox)
12 A110 Afrykański pomór koni (łac. Pestis equrum; ang. African horse sickness)
13 A120 Afrykański pomór świń (łac. Pestis africana suum; ang. African Swine Fever)
14 A130 Klasyczny pomór świń (łac. Pestis clasica suum; ang. Classical Swine Fever;Hog Cholera)
15 A150 Pomór ptactwa - influenza ptaków o wysokiej zjadliwości (ang. Highly pathogenic avian influenza)
16 A160 Choroba Newcastle (ang.Newcastle disease)
17 Krwotoczna choroba zwierzyny płowej (EHD)
18 Gąbczasta encefalopatia bydła (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy - BSE)
 
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting