Dokument zgłoszenia zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego

CVEDP dla produktów (pobierz)  
(podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r) 
Wskazówki dotyczące wypełniania (pobierz)

 

CVEDA dla zwierząt (pobierz)
(podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r z późn. zmianami) 
Wskazówki dotyczące wypełniania (pobierz)

  •                                                                                                          

  •                                                           

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii
  w Korczowej

  37-522 Młyny

 • tel. +48 16 628 23 42

  Godziny urzędowania:
  od poniedziałku do soboty
  w godzinach: 7 00 - 19 00

  korczowa.griw@wetgiw.gov.pl

FRESH-LEMON Script logo